محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل


«سید حسن آسایش» در گذر زمان


آسایش پس از 9 سال خدمت در کسوت ریاست صدا و سیمای مرکز یزد، سکان هدایت این سازمان را به دکتر پهلوانیان سپرد.