محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل


«شب قدر» مردم یزد و لحظه های نیایش به درگاه خدا به روایت تصویر


مردم یزد لحظات ناب شب اول قدر را با زمزمه «الهی العفو» در امامزاده سید جعفر یزد سپری کردند.