محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل


انسداد 69 حلقه چاه غیرمجاز در مهریز


سرپرست اداره منابع آب شهرستان های تفت و مهریز گفت: در سال گذشته 69 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مهریز مسدود، پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش یزدامروز؛ «حسین ابراهیمی» تعداد چاه های غیرمجاز شناسایی شده در شهرستان مهریز را 32 حلقه عنوان کرد و گفت: به طور کلی 233 حلقه چاه کشاورزی فعال در این شهرستان وجود دارد.

وی با بیان این که 69 حلقه چاه غیرمجاز در سال 98 مسدود، پر و مسلوب المنفعه گردیده است، افزود: در این زمینه 9 مورد ادوات حفاری در مهریز توقیف شد.

سرپرست اداره منابع آب شهرستان های تفت و مهریز با اشاره به این که خشکسالی های اخیر، عدم رعایت الگوی مصرف و به تبع آن دسترسی به آب های زیرزمینی به ویژه در مناطق کوهستانی و هوابین باعث شده افراد ناآگاه به قوانین عادلانه آب ، اقدام به حفر چاه غیرمجاز در استان و در سطح شهرستان مهریز نمایند، اظهار کرد: چاه های غیرمجاز باعث هدر رفت بخشی از آب های زیرزمینی در استان و شهرستان مهریزشده است.

وی با بیان این که قانون توزیع عادلانه آب ، افراد متجاوز را ملزم به پرداخت خسارت و اعاده حفر چاه غیرمجاز به وضع سابق می کند، تصریح کرد: هرگوه برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی که بدون دریافت مجوز از وزارت نیرو انجام پذیرد تخلف از قانون به شمار می رود.

ابراهیمی بزرگترین چالش مهریز را حفرچاه های غیرمجاز خانگی و برداشت بدون برنامه ریزی از منابع آبی ، عنوان کرد و گفت: این عوامل آینده قنات های منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث کاهش آبدهی و به تبع آن خشک شدن قنوات می شود.