پیمایش پیمایش

 

محتوا محتواسردار جمیری فرمانده سپاه الغدیر یزد از شهرستان هویزه بازدید کرد. گفتنی است سپاه الغدیر یزد به عنوان معین شهرستان هویزه تعیین شده است.


آخرین اخبار آخرین اخبار