محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل


تصاویر/ورود روحانی به یزد از نگاه دوربین


حسن روحانی صبح امروز به همراه برخی از وزرای کابینه خود وارد یزد شد و مورد استقبال مسئولان قرار گرفت.