محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل

با کسب تنها دو رای بیش از حدنصاب لازم اتفاق افتاد

تکیه میلیمتری تاج بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال


مهدی تاج در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال ، با کسب 50 رای و به صورت میلیمتری رییس جدید فدراسیون فوتبال شد. چنانچه تاج دو رای کمتر کسب می کرد، انتخابات به دور دوم کشیده می شد و در اینصورت حتی احتمال تعویق چندماهه انتخابات فوتبال وجود داشت.

به گزارش یزدامروز؛مهدی تاج با فاصله زیاد و با کسب 50 رای رییس فدراسیون فوتبال شد. بعد از تاج، آجورلو با 12 و عزیزمحمدی با شش رای دوم و سوم شدند. بدین ترتیب دوره ریاست 8 سال و هشت ماهه علی کفاشیان به پایان رسید.

بنابراین در ادامه مراسم انتخابات فوتبال، برای نایب رییسی اول علی کفاشیان و نایب رییسی دوم محمود اسلامیان رای گیری به عمل خواهد آمد.

تابناک/