محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل

استاد برجسته قرآنی:

خون های ریخته شده قاریان در منا؛عامل شکوفایی نسل بعدی قرآنی


قاری برجسته کشور، با تاکید بر این که «حاج حسن» فدایی قرآن شده است اظهار کرد:فدایی قرآن شدن،لیاقت می خواهد که به حمدالله وی لیاقت این امر را داشت و خون های ریخته شده قاریان ما در حادثه منا، نه تنها هدر نرفته است بلکه موجب شکوفایی نسل های بعدی قرانی می شود.

به گزارش خبرنگار یزدامــــروز،حاج احمد ابوالقاسمی از اساتید برجسته قرآنی کشور، به قدرت و تبحردر تلاوت قرآن کریم توسط حاج حسن دانش اشاره کرد و در این باره اظهار داشت:بنده در گذشته،تلاوتی را باصدای این قاری ممتاز که خودش برای من ارسال کرده بود را شنیدم و بسیار مورد استقبال و مورد قبول بنده قرار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه دانش در جامعه، گفت:صحبت هایی را که از اطرافیان حاج حسن می شنویم،بیانگر جایگاه تعالی او در بین خانواده و نزدیکان است.

ابوالقاسمی با تاکید بر این که «حاج حسن» فدایی قرآن شده است اظهار کرد:فدایی قرآن شدن،لیاقت می خواهد که به حمدالله وی لیاقت این امر را داشت و خون های ریخته شده قاریان ما در حادثه منا، نه تنها هدر نرفته است بلکه موجب شکوفایی نسل های  بعدی قرانی می شود.

 

انتهای پیام/ا.م1371