محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل


عکس/ حمل باجرثقیل به استثنای وقت‌نماز


حمل باجرثقیل به استثنای وقت‌ نماز

یزد امـــــــــروز؛ حمل با جرثقیل به استثنای وقت‌ نماز