محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل

یادداشت/مهدی مهدوی

غربیها و اروپاییها به بهانه ها و قصد و قرض های مختلف می آیند


مردم ایران به غربیها و بویژه به انگلیسی ها و آمریکاییها به دیده بدبینی می نگرند و سوابق و جنایات گذشته آنها را فراموش نکرده اند.

یزدامـــــروز به نقل ازیزد رسا؛ یقینا دشمنان انقلاب اسلامی که در طول 37 سال گذشته همه تلاشها ی خود را برای شکست انقلاب اسلامی و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بکار بستند امروز به توافق یا به عبارتی به متن تهیه شده که به برجام شهرت یافته است در راستای همین هدف می نگرند و آنها این متن را امضاءنکردند که اجرا نمایند بلکه آنرا امضاء کرده اند که آن رادر جهت شکستن مقاومت ملت ایران استفاده نمایند،یا به تعبیری نگاه دشمن به برجام همان نگاه اسب ترواست. آنها این اسب برجام را به ملت ایران هدیه دادند تا مقاومت 37 ساله ملت بزرگ و انقلابی ایران را که نه با جنگ و نه با فتنه ها و نه با تهاجم فرهنگی و تحریم اقتصادی نتوانستند بشکنندبه وسیله این هدیه برجام منهدم و دژ مستحکم ایران که خاستگاه انقلاب اسلامی است رابه تسخیر در آورند.


این متن برجام حال چه به تصویب برسد یا نرسد به هر حال  دیگر قرار نیست تحریمها به شکل قبلی باقی بماند  و هر روز شاهد حضور هیئت های خارجی خواهیم بود و نمی توانیم و نباید هم مانع  حضور آنها شویم.


غربیها و اروپاییها به بهانه ها و قصد و قرض های مختلف می آیند و ملت بزرگ و انقلابی  ایران اسلامی هم باید از آنها استقبال کند ولی با دید تردید  و عدم اعتماد به آنها و با این دید که اینها دشمنان قسم خورده ملت ایران و انقلاب اسلامی بوده و هستند.
شرکت های مختلف غربی آمدند و باز هم خواهند آمد ،سفارت روبا پیر انگلیس هم بازگشایی شد و آنها هم وارد ایران شدند و این اتفاقی بود که دیر یا زود می افتاد .


مردم ایران به غربیها و بویژه به انگلیسی ها و آمریکاییها به دیده بدبینی می نگرند و سوابق و جنایات گذشته آنها را فراموش نکرده اند. آنچه که می ماند دولتمردان و احزاب سیاسی هستند که باید مواظبت نمایند دشمن نتواند راه نفوذ در عرصه های مختلف را پیدا کند.


مسئولین سیاسی و اقتصادی در بستن قرارداد ها باید همواره دشمنی طرف مقابل را مد نظر داشته باشند و تصور نکنند با این مذاکرات و توافقی که هنوز تکلیف آن هم مشخص نیست دشمنی و کینه انها نسبت به انقلاب اسلامی خاتمه یافته است.
احزاب و گروهها و دسته جات سیاسی هم که برای رسیدن به قدرت تلاش می کنند یک مرزبندی قوی با دشمن بویژه غربیها و در راس آنها شیطان بزرگ و روباه پیر داشته باشند.


همان کاری که متاسفانه در دو دهه گذشته بعضی  ازاحزاب علی رغم تذکرات و سفارشات رهبری معظم انقلاب اسلامی آنرا مراعات نکردند و خواستند از ظرفیت های دشمن برای رسیدن به قدرت بهره برداری کنند و همین عدم مرزبندی و خوشبینی به دشمن ضربات زیادی به خود آنها و هزینه های فراوانی بر کشور و انقلاب تحمیل کرد که نمونه روشن این عدم مرزبندی در فتنه 78 و 88 در برابر آمریکا و انگلیس و سایر قدرت های غربی بود.


علی رغم همه سفارشاتی که رهبری فرزانه انقلاب بارها فرمودند و هشدارهایی که دادند متاسفانه در این فتنه ها این مرزبندی صورت نگرفت و دشمن موفق شد بعضی از شخصیت های سیاسی ما را مدیریت کند و موجبات انشقاق و تفرقه و هزینه در داخل کشور بوجود آورد. ضمن هشدار به احزاب و گروهها امروز بیش از هرزمان دیگری لازم است این مرزبندی با دشمن در بین مردم نیز ترویج شود و مردم خود مراقبت نمایند تا دیگر احزاب و گروههای سیاسی به خود اجازه ندهند از مماشات با دشمن برای رسیدن به قدرت بهره برداری نمایند. مردم باید بیش از همه این پیام را به گروههای سیاسی بدهند که هر حزب ,گروه و دسته سیاسی که به دشمن نزدیک است به همان اندازه از ملت و مردم دور خواهد بود . باید این جمله حکیمانه امام راحل عظیم الشان خمینی کبیر را مورد توجه قرار دهیم : اگر دشمن از خمینی هم تعریف کرد در رفتار خمینی هم شک کنید :
در آن صورت است که ملت  ایران  و انقلاب اسلامی موفق خواهد شد دام و چالشی را که دشمن قسم خورده برای او پهن کرده است را تبدیل به فرصت نماید واین گشایشی که ایجاد خواهد شود نتواند تبدیل به فرصت برای دشمنان انقلاب اسلامی شود، در این صورت ملت ایران سدی قوی نه تنها در برابر روباه پیر که در برابر  شیطان بزرگ بوجود آورده است.

مهدی مهدوی