محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل


فیلم/جوان یزدی به جنگ هفتمین رکوردشکنی خود در گینس رفت


جوان یزدی با خوابیدن بین دو تخته میخ با وزن 270 کیلویی توانست موفق به کسب هفتمین رکورد شود.

به گزارش یزد رسا، جوان یزدی با خوابیدن بین دو تخته میخ با وزن 270 کیلویی توانست موفق به کسب هفتمین رکورد شود.Loading the player...