محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل
در شش ماهه نخست امسال رقم خورد

قریب به 1800 نفر در استان یزد بیمه بیکاری هستند


براساس آمار رسمی در شش ماهه نخست امسال، بیمه بیکاری برای هزار و 772 نفر در استان یزد برقرار و پرداخت بیمه بیکاری به یک هزار و 588 نفر از دریافت کنندگان بیمه بیکاری قطع شده است.

به گزارش یزدامروز، براساس آمارهای رسمی در پایان پنج ماهه نخست امسال تعداد سه هزار و 780 نفر در استان یزد از سازمان تامین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه  سال گذشته با تعداد سه هزار و 689 نفر مقرری بگیر، با افزایش تقریبا 2.5 درصدی مواجه بوده است.

از مجموع مقرری بگیران بیکاری  پنج ماهه نخست امسال دوهزار و 711 مرد و یک هزار و 69 نفر زن هستند و این آمار برای مدت مشابه سال گذشته دو هزار و 269 مرد و یک هزار و 420 نفر بوده است.

براساس این آمار در شش ماهه نخست امسال، بیمه بیکاری برای هزار و 772 نفر در استان یزد برقرار شده است و پرداخت بیمه بیکاری به یک هزار و 588 نفر از دریافت کنندگان بیمه بیکاری در استان نیز در همین مدت زمان قطع شده که دلیل قطع بیمه بیکاری برای 676 نفر از این تعداد، اشتغال مجدد به کار و 912 نفر دیگر اتمام دوره دریافت بیمه بیکاری بوده است.

رشد بیش از 4 درصدی بیمه شدگان اجباری استان در پنج ماهه نخست امسال

تا پایان مرداد ماه امسال تعداد بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی در  استان به  199 هزار و 652 رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با  تعداد 191 هزار و 207 نفر با رشد بیش از چهار درصدی مواجه بوده است.

براساس این گزارش، برای پنج ماهه نخست امسال تعداد 18 هزار و 25 نفر در استان یزد بیمه اجباری تامین اجتماعی برقرار شده است و در همین مدت بیمه اجباری 16 هزار و 132 نفر در استان به دلیل ترک کار، برقراری بیمه بیکاری و یا بازنشسته شدن قطع شده است.

انتهای پیام/