پیمایش پیمایش

 

محتوا محتواصبح امروز همسر شهید دکتر رضا پاکنژاد درگذشت.

به گزارش یزدامروز، صبح امروز زهرا سیمین دخت کنی همسر شهید سرافراز، دکتر حاذق و درمانگر محرومین سید رضا پاک نژاد به رحمت خدا رفت.

زهرا سیمین دخت کنی همچون همسر شهیدش رضا پاک نژاد از سجایای اخلاقی برجسته ای برخوردار بود.

گفتگو با همسر شهید پاکنژاد را اینجا بخوانید.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار