محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل

عضو شورای شهر یزد:

وقت شهردار غیر بومی صرف شناخت یزد می شود


عضو شورای شهر یزد گفت: به دلیل اینکه مدت زیادی تا پایان عمر شورای پنجم نمانده است پیشنهاد دادیم که گزینه‌ی توانمند بومی را برای تصدی شهرداری معرفی کنیم، اما جناح غالب شورا بر انتخاب آقای داور نظری اردبیلی اصرار داشتند.

به گزارش یزدامروز، عضو شورای شهر یزد در رابطه با چگونگی انتخاب داور نظری اردبیلی به عنوان شهردار از سوی شورای شهر یزد اظهار کرد: آقای داور نظری اردبیلی نیز مانند  ۱۲ نفر دیگر مطرح شده برای سمت شهرداری برنامه خود را ارائه دادند و با توجه به اینکه جناح غالب بر شورای شهر یزد بر روی ایشان نظر مساعدی داشتند، رای آوردند.

الهه جورابی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دادیم آقایان زارع‌پور، رمضانی، یارمند، صالحیان، جواهری، عزیزی و دیگر گزینه‌های بومی را مطرح کنیم و در نهایت به همه به یک نفر رای دهیم؛ اما جناح غالب بر انتخاب ایشان اصرار داشتند.

وی با بیان اینکه داور نظری اردبیلی فردی خوش فکر است، تصریح کرد: امیدواریم مراجع ذی‌صلاح نیز ایشان را تایید کنند؛ به هر حال ایشان فردی اردبیلی و ساکن تهران هستند.

جورابی ادامه داد: به دلیل اینکه وقت زیادی تا پایان عمر شورای پنجم نمانده است، اصرار داشتیم که گزینه‌ی توانمند بومی معرفی شود؛ نیروی غیر بومی باید زمانی را به شناخت یزد اختصاص دهد.

وی افزود: در استان یزد نیروهای توانمند زیادی داریم اما اینکه جناح غالب اصرار بر معرفی گزینه غیربومی را دارد، نمی‌دانم.

عضو شورای شهر یزد خاطرنشان کرد: به‌هرصورت ما کار شورایی را بلد هستیم و وقتی شهردار یزد انتخاب شود نهایت همکاری را با وی خواهیم داشت؛ رأی مردم برای ما قابل احترام است.

انتهای پیام/ح