محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:

کاملا مخالف ورود واکسن‌های خارجی هستم


مینو محرز گفت: کاملا مخالف ورود واکسن‌های خارجی هستم، زیرا هیچ کدام به نظر علمی تایید نشده است.

به گزارش یزد امروز، مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، در خصوص خبری که اخیرا BBC فارسی از وی در خصوص مخالفت با نظر رهبر انقلاب درباره وارد کردن واکسن خارجی منتشر کرد، اظهار داشت: با هیچ رسانه‌ای هیچ گفتگویی نداشتم و این موضوع را کلا تکذیب می‌کنم.

وی افزود: کاملا مخالف ورود واکسن‌های خارجی هستم، زیرا هیچ کدام به نظر علمی تایید نشده است.

محرز با بیان اینکه امید من به واکسن تولید شده در داخل است، ادامه داد: می‌توانیم مردم خود را درمان کنیم. دو ماه پیش با یک خبرگزاری داخلی مصاحبه داشتم و حرف‌ها قبل از مواضع هوشمندانه رهبری و تولید واکسن ایرانی بوده است، اما متاسفانه هدفمند منتشر شده است.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: نظر من با نظر رهبر انقلاب همسو است و به هیچ عنوان به واکسن‌هایی که از نظر علمی تایید نشده است نمی‌توان اعتماد کرد.

وی در پایان افزود: هدف بی بی سی لجن پراکنی است. ورود واکسن خارجی برای تولیدکنندگان میلیارد‌ها سود دارد و طمع کرده اند. بیگانگان هدفی جز جنگ روانی و به هم ریختن آرامش مردم ندارند و سلامت مردم خود را همانطور که رهبری فرمودند: به خطر نمی‌اندازیم. امید من به دانشمندان و واکسن ایرانی است.

منبع: جوان آنلاین