محتوا محتوا

بازگشت به صفحه کامل

کردکشی؛

کرد کُشی؛ رسم جنایتکاران پژاک


مدعیان طرفداری از مردم کرد، پدر جوان را جلو چشمان دختر و همسرش به قتل رساندند.

به گزارش یزدرسا؛ گوشه ای از دردل کردها درباره وحشی گریهای تروریستهای پژاک را در فیلم زیر ببینید.Loading the player...