پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

کردکشی؛


مدعیان طرفداری از مردم کرد، پدر جوان را جلو چشمان دختر و همسرش به قتل رساندند.

به گزارش یزدرسا؛ گوشه ای از دردل کردها درباره وحشی گریهای تروریستهای پژاک را در فیلم زیر ببینید.Loading the player...آخرین اخبار آخرین اخبار