پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


«سپنتا» در شورای اسلامی شهر یزد چه می کند؟


طبیعی است که با مسئولیت عضو زرتشی شورای شهر، در و دیوار سالن جدید پر از نمادهای مذهبی زرتشتیان شده و حتی نماد زرتشت بالای سر رئیس شورای اسلامی شهر جانمائی شود.

به گزارش یزدامروز به نقل از عصرفرهنگ؛ پائیز 92 بود که شورای اسلامی شهر یزد، سپنتا نیکنام را مسئول پیگیری پیشرفت پروژه احداث سالن جدید جلسات کرد. طبیعی است که با مسئولیت جدید عضو زرتشی شورای شهر، در و دیوار سالن جدید پر از نمادهای مذهبی زرتشتیان شده و حتی نماد زرتشت بالای سر رئیس شورای اسلامی شهر جانمائی شود. لازم به ذکر است که وحید رضا خباز زاده پیشتر در مصاحبه با آفتاب یزد مدعی شده بود نصب این نقوش مصوبه شورای شهر را نداشته است و بنابراین یا این کار به دستور نیکنام انجام شده و یا پیمانکار به صورت خودجوش چنین آثاری تولید کرده است.
به هر حال اواخر سال گذشته کار احداث سالن شورا اتمام یافت. اما وجود نمادهای دینی زرتشتیان مانع از حضور اعضا در این جلسات شد. هر چند طالبی معاون امنیتی استاندار ادعا کرده: «مصوبه ای مبنی بر پاک کردن این طرح نبوده» اما شواهد نشان می دهد دستوری برای اصلاح این نمادها وجود دارد.
با اصلاح نمادها، نیکنام ( که در مصادره پارک بزرگ شهر به نام زرتشتیان هم شکست خورده بود) این بار به خاطر اینکه نمایش آتشکده زرتشت، بدون نماد زرتشت برایش تبعات بسیاری (در بین حامیان زرتشتیش در داخل و خارج ایران) داشت، مانع از افتتاح سالن جدید شد. این کار مدتی به بهانه مشکل سیستم صوت و تهیه صندلی صورت گرفت تا اینکه نهایتا نامه استانداری یزد مبنی بر عدم افتتاح سالن به کمک وی آمد.
در همین حال انتشار فیلمی از رئیس شورای شهر در حال اصلاح اصلاحات پیمانکار را می توان به دو صورت تفسیر کرد. یا این فیلم به قصد مظلوم نمائی و جلب حمایت زرتشتیان منتشر شده و یا اینکه انتشار آن به منظور به حاشیه راندن خبر تصرف زمین های دولتی اطراف دخمه زرتشتیان صورت گرفته است.
در نگاه کلان تر، بروز چنین حوادثی را می توان ناشی از حمایت های بی چون و چرای برخی مقامات سیاسی و تلاش ها برای مهندسی انتخابات آتی دانست.
برای مثال به گفته تابناک؛ موسوی نماینده جدیدی یزد «طی برگزیده شدن در مجلس شورای اسلامی جلسات متناوبی با اعضای کنونی شورای شهر یزد داشته است. این در حالی است که وی به تعدادی از فعالان اصلاح طلب ماموریت داده است که علاوه برشناسایی و ظرفیت پتانسیل های موجود ،نیروهای فعال و کارآمد را برای حضور در این انتخابات آماده نمایند.»
 


آخرین اخبار آخرین اخبار