پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


«سید حسن آسایش» در گذر زمان


آسایش پس از 9 سال خدمت در کسوت ریاست صدا و سیمای مرکز یزد، سکان هدایت این سازمان را به دکتر پهلوانیان سپرد.


آخرین اخبار آخرین اخبار