محتوا محتوامحله تاریخی شاه ابوالقاسم از محله‌های تاریخی یزد است که در بافت تاریخی و جهانی این شهر قرار گرفته است.

یزدامروز به نقل از یزدرسا؛ 

 


آخرین اخبار آخرین اخبار