پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

پیامد به کارگیری عناصر مسأله دار در استانداری یزد؛

«شاه قلی»هایی که استاندار یزد را احاطه کرده اند!


گویا برخی عناصر حامی فتنه و مسئله دار منصب دار در استانداری با ایجاد حلقه سانسور به فیلتری برای جهت دار کردن واقعیات تبدیل شده و مانع از رسیدن اخبار و واقعیات به استاندار یزد می شوند!

به گزارش یزد امـــــــروز به نقل ازعصر سیاست، وقتی به بررسی بحران های بوجود آمده در کشورها و مناطق نگاه می کنیم عاملی که بیش از همه خودنمایی می کند عدم اطلاع مسئولین آن مناطق از حوادثی است که در آن منطقه در جریان است و آن مسئولین به علت همین بی اطلاعی نتوانستند در برابر آن موضع گیری کنند و آن را مدیریت کنند.

 

در بررسی علت این عدم اطلاع مسئولین حلقه واسطی را می یابیم که به فیلتری تبدیل شده و با جهت دادن به اخبار و اطلاعات مسئولین را از واقعیات دور می کنند و با جهت دادن به موضوعات، برای مسئولین تصمیم سازی می کنند.

 

این عدم اطلاع مسئولین از واقعیات باعث می شود آن منطقه یا کشور دچار بحران های جبران ناپذیری شود زیرا مسئولین با دوری از واقعیات موجود براساس واقعیت تحریف شده این حلقه واسط عمل می کنند. در طول تاریخ عدم اطلاع مسئولین از اوضاع و احوال پیرامون خود به قیمت گزافی برایشان تمام شده است و چه بسا استانی را به آشوب کشیده اند و خود نیز قربانی پیامدهای آن شده اند.

 

همین موضوع در استان یزد نیز صدق می کند و برخی عناصر فتنه گر و مسئله دار منصب دار در استانداری با ایجاد حلقه سانسور به فیلتری برای جهت دار کردن واقعیات تبدیل شده  و مانع از رسیدن اخبار و واقعیات به استاندار یزد می شوند. این حلقه سانسور به مرکزیت برخی عناصر مسأله دار و دستگیر شده در قتنه با جهت دهی به پویش های استان در صدد  زمینه سازی برای جریانی خاص هستند.

 

 

از قبل وجود همین «شاه قلی های فیلتر» است که استاندار یزد در واکنش به انتقادات تند علمای استان نظیر آیت الله وافی، حجت الاسلام مدرسی، آیت الله سید محمدرضا مدرسی از فقهای شورای نگهبان و...در خصوص برگزاری جشنواره صلح و وحدت که به تریبونی برای تبلیغ آیین اقلیت تبدیل شده بود اظهار بی اطلاعی کرده است در صورتی که مسئولین ارشد استانداری یزد با حضور در این جشنواره و سخنرانی در آن شائبه های زیادی را به وجود آورد.

 

 

 

آیا بهتر نبود مسئولین استانداری یزد، در راستای پیگیری شعار سال که رئیس جمهور دولت تدبیر نیز بر تحقق آن تاکید کردند همدلی و همزبانی را از شعار به عمل تبدیل می کردند  و با همدلی و همزبانی با علما زمینه های تحقق هملی را فراهم می کردند.

 

در خصوص این بی اطلاعی استاندار چند نکته قابل توجه است:

1- وجود حلقه فیلتر کننده واقعیات با محوریت برخی عناصر حامی فتنه  در استانداری یزد، که مانع از رسیدن اخبار و واقعیات، به استاندار می شوند با جهت دهی به پویش های استان در صدد کمک به جریانی خاص هستند.

 

جریان سانسور تحولات در استانداری یزد، از هر ابزاری استفاده می کنند تا استاندار را از واقعیات دور کنند تا بدین وسیله بتوانند وی را در مسیر مد نظر خود قرار دهند. وبه طور مستقیم و غیر مستقیم تصمیم سازی کرده و فضای استان را برای اقدامات جناحی خود آماده کنند.

 

تشکیل این حلقه واسط که با سانسور واقعیات همراه است به نحوی توسط خود استاندار یزد ایجاد شده است زیرا وی بدون توجه به تذکر مراجع امنیتی در خصوص عدم به کارگیری عناصر مسأله دار ودستگیر شده در فتنه 88 در مناصب استانداری یزد خود مقدمات این موضوع را به وجود آورده است.


2- سفرهای متمادی استاندار به تهران برای دیدار با خانواده اش یکی دیگر از عوامل اظهار بی اطلاعی میر محمدی است زیرا این رفت و برگشت های متمادی فرصت و انرژی را از استاندار گرفته و باعث شده است شاه قلی ها بر امور استان تسلط یافته و با تحریف واقعیات مقدمات التهاب در استان را ایجاد کرده اند.


این موضوع نیز به خود استاندار و مسولین «دولت تدبیر و امید» برمی گردد که چرا استاندار برای تسلط بیشتر برمقدرات استان و تصمیم گیری بهتر خانواده خود را به یزد منتقل نمی کند.

 

3- شاید استاندار یزد با آگاهی از این واقعیات خود را کنار کشیده تا برابر انتقادات، از زیر بار مسئولیت  شانه خالی کند.


با توجه به نکاتی که گفته شد حال باید دید استاندار یزد خود را از حلقه و حصار واقعیت های ساختگی «شاه قلی ها» آزاد می کند و یا با ادامه وضع موجود همچنان باید شاهد اقدامات تفرقه انگیز و بحران زا باشیم.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار