پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


«شب قدر» مردم یزد و لحظه های نیایش به درگاه خدا به روایت تصویر


مردم یزد لحظات ناب شب اول قدر را با زمزمه «الهی العفو» در امامزاده سید جعفر یزد سپری کردند.


آخرین اخبار آخرین اخبار