پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد:

«فتنه88» یک پروژه اسلام ستیزی بود/سران فتنه،فرصت طلب بودند نه خواص


رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: فتنه درحقیقت یک پروژه اسلام ستیزی بود چرا که فتنه گران اولین مکان هایی را که مورد هجوم خود قرار دادند مساجد بود وبا به آتش کشیدن قرآن ها چهره واقعی خود را به مردم نشان دادند.

 رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد درگفتگوی اختصاصی با یزد امـــــــــــــروز درخصوص عوامل شکل گیری فتنه 88 گفت:  در قرآن از کلمه« فتنه» به عنوان محل آزمایش و امتحان نام برده شده و در طول تاریخ بشریت هم، عقل در برابرشهوات نفسانی از قبیل ریاست طلبی ، خود خواهی، خودبزرگ بینی و ....قرار داشته و داستان هایی نظیر داستان هابیل و قابیل و یا فرعون وموسی گواهی بر این تضاد و صف آرایی است.


حجت الاسلام فخرالدینی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران که  در سال 1357 با رهبری حضرت امام (ره) به پیروزی رسید یک اسلام ناب محمدی را به جهانیان معرفی کرد که این  مطلب به مزاج دشمنانی که  اسلام معاویه ای در کشورپیاده کرده بودند خوش نیامد و ازاین رو تمام تلاش خود را برای از بین بردن انقلاب اسلامی ایران به کار گرفتند.


وی تصریح کرد : مبارزه دشمنان جمهوری اسلامی در حقیقت مبارزه با اسلام وقرآن است لذا درطول این سی وشش سال، هر روز به یک شکلی برای نظام توطئه ای فراهم کرده اند، یک روز جنگ تحمیلی، یک روز کودتا ،یک روزترور شخصیت های بزرگ کشور، یک روز تحریم  ویک روزهم فتنه که قطعا آخرین این دسیسه ها نبوده است.

فخرالدینی با اشاره به این نکته که در فتنه 88 ابتدا عده ای در دام آن گرفتار شده و سپس با آگاهی از دست داشتن کشورهای غربی و به ویژه انگلیس در این ماجرا خود را به سرعت از این دام نجات داده و راه خود را از فتنه گران جدا نمودند گفت: فتنه درحقیقت یک پروژه اسلام ستیزی بود چرا که فتنه گران اولین مکان هایی را که مورد هجوم خود قرار دادند مساجد بود وبا به آتش کشیدن  قرآن ها چهره واقعی خود را به مردم نشان دادند.

رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان افزود: درجریان فتنه 88 شیطان بزرگ  بخشی از دارایی های بلوکه شده ملت ایران را دراختیار پهلوی قرارداد تا با تزریق پول به شبکه های ماهواره ای وعوامل خود فروخته داخلی، درمردم وسوسه  ودرکشور آشوب ایجاد کنند وحتی به سفارت خانه های داخل کشورنیز دستورداده شد تا فتنه گران را در سفارت خانه ها پناه دهند.

 
رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی استان در ادامه افزود: درفتنه 88 به حساب بسیاری ازافراد از کشورهای غربی پول واریز شده واگر امروزعده ای فتنه را تنها یک اختلاف نظرجناحی می پندارند به این دلیل لست که از افشای ماهیت واقعی خود نزد مردم وحشت دارند هرچند ملت هوشیارو بیدار ایران اسلامی به ماهیت واقعی شان پی برده و دیگرحنای این فتنه گرانرنگی ندارد.


فخرالدینی با اشاره به اینکه در جریان آشوب های خیابانی سال 88،کسانی که دراوایل انقلاب به کشور های غربی پناهنده شده و در این فرصت به کشور بازگشته بودند، پررنگ ترین نقش را ایفا کردند اظهار داشت:  در جریان فتنه، به دست فتنه گران، 25 نفرشهید و جمعی اززنان محجبه ومردان متدین مورد ضرب وشتم قرار گرفتند اما رسانه های خارجی که مدعی نشان دادن واقعیت ها هستند و بعضا برخی رسانه های داخلی در این خصوص هیچ پوشش خبری ندادند در حالی که  تنها کافی بود یک نفراز فتنه گران دستگیرشود و آن وقت رسانه های بیگانه وعوامل داخلی دربوق وکرنا و فریاد نقض حقوق بشر سر می دادند.


رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی استان یزد درخصوص چگونگی شکل گیری فتنه توسط افرادی که  زمانی صاحب مسئولیت درکشور بوده اند گفت: اگربه تاریخ مراجعه شود این قضیه در صدراسلام نیزاتفاق افتاده، برخی از صحابه پیامبربعد ازرحلت ایشان برخلاف دستورات ایشان عمل کردند یا کسانی که در صحرای کربلا امام حسین را به شهادت رساندند همان هایی بودند که روزگاری در رکاب حضرت علی (ع) برعلیه معاویه جنگیدند البته عدم اعتقاد به معاد، دنیا پرستی و شوق رسیدن به متاع دنیا به هرطریق و روشی انسان را ازمسیرحق جدا می سازد و چه بسا  این آقایان از ابتدای انقلاب هم جزو خواص نبوده واعتقادی به امام و انقلاب نداشته اند وتنها فرصت طلبانی بودند که به  واسطه  دنیاپرستی درنقش خواص ظاهر شده و مترصد فرصت بودند و فتنه 88 این امکان را فراهم ساخت تا به امیال دنیایی خود برساند که به فضل الهی و حمایت قاطع ملت بزرگ ایران این توطئه خنثی شد.  

وی عدم داشتن بصیرت برخی افراد، مشتبه کردن راه حق وباطل توسط رسانه های بیگانه وعوامل وابسته در داخل و ایجاد شک وتردید نسبت به اعتقادات و نارضایتی برخی در گذشته به دلیل برخورد قاطع نظام با تخلفات آن ها وایجاد فرصت عقده گشایی را از مهمترین عوامل به وجود آمدن فتنه 88 دانست.


 رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان، نقش مدبرانه رهبری را درخاموشی فتنه هوشمندانه و عالمانه توصیف کرد و افزود : رهبری با همه وجود از دین واسلام دفاع کردند ومردم با مشاهده چنین حرکتی ازرهبر و مرجع دینی خود، در 9دی ماه 88 و همزمان با سیزدهم محرم وارد صحنه شده و تمام تلاش های 8 ماهه دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب را با فریاد های «هیهات من الذله» نابود ساختند.


آخرین اخبار آخرین اخبار