پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


«مذاکره با امریکا، مذاکره با یزید است»


مردم دارالعباده یزد امروز پس از اقامه نماز جمعه با سردادن شعارهای «مرگ بر امریکا»، «هیهات من الذله» و «مذاکره با امریکا مذاکره با یزید است» به فرمایشات مقام معظم رهبری که مذاکره با امریکا را ممنوع اعلام کردند، لبیک گفتند.آخرین اخبار آخرین اخبار