پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

نقدی بر انتخاب گزینشی رسانه ها برای نشست با استاندار یزد

«نشست در پستو» برای حرف های درگوشی!/تکرار حکایت «انتخاب گزینشی و دیکتاتوری رسانه ای» مسئولان یزد


روز گذشته از گوشه و کنار اخباری در خصوص تشکیل نشست خبری استاندار یزد برای تشریح و توضیح «جمع بندی مذاکرات» که البته اهمیت آن برای مردم و هیچ رسانه ای پوشیده نیست زمزمه شد، جلسه ای که به روشی بسیار درگوشی تر! و گزینشی تر از گذشته برگزار شد.

به گزارش یزد امــــــروز، با وجود گذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن مدیر کل روابط عمومی استانداری یزد به عنوان رابط و مرجع اصلی اطلاع رسانی دولت در استان و علیرغم شعارهایی چون «اعتقاد به آزادي مطبوعات؛ دستاوردهاي دولت تدبير و اميد» و« تحمل مخـــــالف» که از همان ابتدای مسئولیت، بر ضمیمه گفته های خود قرائت می کردند و می کنند، متأسفانه یا خوشبختانه رسم دیکتاتورمعابانه رسانه ای! بیش از گذشته بر اعمال و رفتار گزینشی بخوانید مغرضانه-  این مسئولان صحه گذاشته است.

هرچند انتخاب گزینشی رسانه های حامی دولت برای جلسات خاص و درگوشی استانداری یزد اتفاق تازه ای نیست اما این بار در رفتاری سوای از رفتارهای گذشته این مسئولان!،  استانداری یزد دست به حرکتی زد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

روز گذشته از گوشه و کنار اخباری در خصوص تشکیل نشست خبری استاندار یزد برای تشریح و توضیح «جمع بندی مذاکرات» که البته اهمیت ان برای مردم و هیچ رسانه ای پوشیده نیست زمزمه شد، جلسه ای که به روشی بسیار درگوشی تر! و گزینشی تر از گذشته برگزار شد.

نشستی به اصطلاح «پستـــویی!» که نه تنها رسانه های منتقد و مخالف خط مشی سیاسی استانداری یزد دعوت نشدند بلکه به طور خیلی گزینشی از معدود رسانه های حامی دولت – بخوانید شبه دولتی – که چندی پیش به دلیل «اقدام به انتشار تصاویر غیر قانونی!» از نهادهای نظارتی استان اخطار جدی گرفتند، برای پوشش «فرمایشات استاندار محترم» دعوت به عمل آمد! تا خدای ناکرده رسانه ای بر گفته های آنها خرده نگیرد یا انتقادی نشود!

اما اگر از استراتژی کهنه و نخ نمای مسئولان اطلاع رسانی دولت در استان هم بگذریم، باز هم باید پرسید مگر قرار بود استاندار یزد چه مسائلی را بیان دارد که رسانه ها و خبرگزاری های مهم استان نا محرم قلمداد شدند!

مگر نه این است که مسئله «جمع بندی مذاکرات» یک موضوع به حق عمومی است که باید برای مردم تشریح و تفسیر شود؟ پس مسئولان یزدی را چه شده که با انتخاب چند رسانه منفعل و اخطاری! که شاید برد رسانه ای ان ها تا چند کوچه آن طرف تر بیشتر نباشد سعی در انجام وظیفه – بخوانید رفع تکلیف – کرده اند؟!

مگر جز این بود که وعده و وعید های استاندار یزد به بعد از توافق موکول می شد، خوب؛ امروز که تیم مذاکره کننده کشور به جمع بندی نهایی رسیده است مسئولان یزدی چرا با ایمای دیکتـــاتوری و حرف های درگوشی! به رسانه های خاص سعی در بسته تر کردن اخبار «مذاکرات و توافق» می کنند؟

اگر« اعتقــــــــاد به آزادي مطبوعــــات» به معنای بایکوت رسانه های منتقد در محافل  خودی و غیر خودی است پس خدا را سپاس که پس از دو سال شاهد اعتقاد راسخ  مسئولین استانداری هستیم!!

یا شاید از آن جهت رسانه های استان برای پوشش خبری نشست استاندار محترم نامحرم شدند که به گفته های پیش وی  «رســـــانه ها نقش مهمي در روشنـــــگری و بیداری افکار عمومی بر عهده دارند» و شاید خدای ناکرده این روشن گری ها دامن گیرشان شود و بیداری افکار عمومی برایشان گران تمام شود!

یزدرسا/


آخرین اخبار آخرین اخبار