پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


ابتکار جالب یک اصفهانی برای انصراف از حج + عکس


یکی از شهروندان پولادشهر اصفهان در واکنش به جنایات آل سعود با انصراف از سفر عمره خود، هزینه این سفر را به حساب سازمان بهزیستی واریز کرد

به گزارش یزد امـــــــــروز؛ یکی از شهروندان پولادشهر اصفهان در واکنش به جنایات آل سعود با انصراف از سفر عمره خود، هزینه این سفر را به حساب سازمان بهزیستی واریز کرکنبع

منیع: مهر


آخرین اخبار آخرین اخبار