پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


آب تنی در یزد به یاد شنا در رودهای زابل!


زابلی های مقیم یزد به یاد شنا در رودهای زابل هر روز در تل محمودی یزد آب تنی می کنند...


آخرین اخبار آخرین اخبار