پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئیس شورای اسلامی شهر زارچ:

اتباع خارجی غیرمجاز با ورود غیرقانونی، موجب بروز آثار نامطلوب درجامعه شده اند


رئیس شورای اسلامی شهر زارچ با اشاره به تبعات نامطلوب حضور اتباع غیر مجاز در جامعه گفت : اتباع خارجی غیرمجاز با ورود غیرقانونی و رفتارهای معارض با نظام اجتماعی و حقوقی حاکم درجامعه، موجب بروز آثار نامطلوب در مباحث اجتماعی، اقتصادی و امنیتی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار یزد امـــــــروز از زارچ، با حضور فرمانده حوزه بسیج ، نیروی انتظامی ، بنگاه های املاک و اعضای شورای اسلامی شهر زارچ مسائل و مشکلات اتباع بیگانه غیر مجاز این شهر بررسی شد.

در این جلسه، رئیس شورای اسلامی شهر زارچ بازگشت مجدد اتیاع غیرمجاز را از مشکلات  مقابله با آن ها در این شهر عنوان کرد و اظهار داشت: بايد با ریشه یابی  اين مسئله، جهت جلوگيري از  ورود این افراد به شهر زارچ  سیاست لازم اتخاذ شود.

علی ابوترابی با اشاره به تبعات نامطلوب حضور اتباع غیر مجاز در جامعه  گفت : اتباع خارجی غیرمجاز با ورود غیرقانونی و رفتارهای معارض با نظام اجتماعی و حقوقی حاکم در جامعه، موجب بروز آثار نامطلوب در مباحث اجتماعی، اقتصادی و امنیتی شده‌اند.

درپایان این جلسه مسئولین این شهر ضمن ارائه گزارش از اقدامت انجام شده، راهکارها و نظرات خود را  در خصوص مسائل اتباع بیگانه  ارائه دادند.


آخرین اخبار آخرین اخبار