محتوا محتوا

شورای شهر یزد در واکنش به نامه مدیرعامل چادرملو


اعضای شورای شهر یزد به نامه تند مدیرعامل شرکت معدنی چادرملو اردکان واکنش نشان دادند.

به گزارش یزدامروز، ونوس عامری رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر یزد در واکنش به نامه مدیرعامل مجتمع چادرملو گفت: ما مخالفتی با ساخت ورزشگاه در اردکان نداریم اما ورزشگاهی باید در این شهرستان ساخته شود که مناسب ظرفیت شهرستان و قابل استفاده باشد نه اینکه سرمایه کشور هزینه شود و استفاده چندانی از آن صورت نگیرد.

عامری افزود: صحبت های اعضای شورای شهر در خصوص ساخت بزرگترین مجتمع ورزشی در اردکان کاملا از یک منبع موثق  و به نقل از فرماندار این شهرستان مطرح شده بود و امیدواریم افراد حرمت رای مردم و ارزش نمایندگان آنان را حفظ کنند.

وی خاطر نشان کرد: مجتمع چادرملو اگر متعلق به بخش خصوصی هم هست از امکانات این استان بهره می برد و از مرکز استان نیز امکانات زیادی در اختیار این مجتمع قرار داده می شود بنابراین اگر این شرکت بودجه ای دارد و به دنبال سرمایه گذاری است باید این بودجه را در جایی هزینه کند که بیشترین استفاده از آن صورت گیرد و اگر بخواهیم امکانات منصفانه تقسیم شود چنین ورزشگاهی باید در یزد و آن هم با جمعیت 80 درصدی استان هزینه شود و این از نظر عدالت اجتماعی و پاسخگوئی به افکار عمومی قابل توجیه تر است.

قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند نیز در واکنش به نامه نوریان گفت:اولا ما به کسی اجازه نمیدهیم برایمان تعیین تکلیف کند و بگوید چه بگوئیم و چه نگوئیم واین وظیفه ماست که نسبت به حوادث و اتفاقات واکنش نشان دهیم و دوما ما به اندازه کافی تنش و جنگ منطقه ای داریم خواهشا افراد بیش از این به  تنش ها  دامن نزدند که در نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
قمی تاکید کرد: آنچه که ما برآن مصمم هستیم و اعتقاد داریم این است که باید بین تقسیم امکانات کشوری یک تناسب منصفانه برقرار باشد.

وی اضافه کرد: هر امکاناتی که در هر کجا وجود دارد  متعلق به کشوربوده واز نظر اخلاقی نیز باید منافع آن به استان برسد و نمونه آن در استان های دیگر هم در حال اجراست

قمی با بیان اینکه وجود یک ورزشگاه و تیم ورزشی در لیگ های برتر کشور شوق و شور مضاعفی را در مردم به وجودمی آورد اظهار داشت:  طبیعی است که اگر امکانات در مرکز استان که بیشترین جمعیت را داراست باشد بیشترین افراد از آن استفاده می کنند .
عضو شورای شهر یزد تصریح کرد: اگر خبردرج شده در رسانه ها اشتباه بوده باید روایط عمومی این شرکت نسبت به این موضوع واکنش نشان می داد و خبر را تصحیح می کرد.

قمی اظهارداشت:  اگر بخواهیم ما هم می توانیم حرف های زیادی بزنیم اما به دنبال حاشیه سازی نیستیم  و تنها حر ف ما این است که اگر شرکت چادرملو قصد سرمایه گذاری دارد در جایی  این کار را انجام دهد که بیشترین بهره وری را داشته باشد.

انتهای پیام/ح


آخرین اخبار آخرین اخبار