پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

بیشترین مشترک موبایل در تهران؛

آخرین آمار کاربران اینترنت در ایران/ وضعیت ضعیف ارتباطی ۱۵ استان


جدیدترین آمار از وضعیت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نشان می دهد که ۲۵ میلیون نفر کاربر اینترنت هستند و ۱۵ استان کشور در وضعیت نامناسبی از نظر دسترسی به شاخص های ارتباطی قرار دارند.

به گزارش یزد امــــروز، وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده منتشر شد.

این آمارها که مربوط به سال ۹۳ است براساس متدولوژی اتحادیه جهانی مخابرات و طبق شاخص های دسترسی به اینترنت، تلفن ثابت، تلویزیون، رایانه، رادیو و موبایل جمع آوری شده است.

بیشترین مشترک موبایل در تهران

طبق این بررسی، ضریب نفوذ استفاده از تلفن همراه در کشور ۶۱.۵ درصد است و تهران با ضریب نفوذ ۷۱.۲ درصد بیشترین مشترکین موبایل را در خود جای داده است.

براساس نشانگرهای فناوری اطلاعات و نیز با توجه به گزارش مرکز آمار ایران، هم اکنون ۲۵ میلیون و ۱۷ هزار و ۸۵۰ نفر کاربر اینترنت در ایران هستند که در این بررسی ها، کاربر اینترنت به فردی اطلاق می شود که در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده باشد.

نسبت خانوار با دسترسی به اینترنت در این بررسی ها ۴۴.۷۳ درصد اعلام شده و ضریب نفوذ اینترنت نیز در ایران ۳۹.۳۵ درصد است. در همین حال نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رایانه در ایران ۵۲.۴۷ درصد اعلام شد.

استانهای برتر در دسترسی به فناوری اطلاعات

طبق این بررسی ها، استان های تهران، مازندران، سمنان و یزد رتبه های اول تا چهارم دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اختیار دارند و استانهای کردستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان در انتهای جدول توسعه فاوا قرار گرفته اند.

در تهران به عنوان استان اول از نظر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، میزان دسترسی به تلفن ثابت ۹۹.۶ درصد، به تلویزیون ۹۹.۳ درصد، به اینترنت ۵۱.۳ درصد، به رایانه ۵۸.۹ درصد و به رادیو ۶۹.۲ درصد گزارش شده است.

محرومترین استان فاوا

این درحالی است که در استان سیستان و بلوچستان به عنوان محروم ترین استان در توسعه فاوا، میزان دسترسی به تلفن ثابت ۸۲ درصد، اینترنت ۱۸.۹ درصد و رایانه ۲۲.۸ درصد است.

پایش جامعه اطلاعاتی ایران طبق شاخص های اتحادیه جهانی مخابرات حاکی از آن است که تنها ۴ استان کشور در وضعیت خوب به سر می برند و ۱۲ استان از نظر دسترسی به شاخص های فاوا در وضعیت متوسط و ۱۵ استان باقی مانده نیز در وضعیت ضعیف قرار دارند.

به گزارش مهر، بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی تا پایان سال دوم برنامه شده است.

 

منبع:یزد رسا


آخرین اخبار آخرین اخبار