پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا


آزاده نامداری و همسرش روی فرش قرمز+ عکس


آزاده نامداری و همسرش در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر حاضر شدند.

به گزارش یزدامروز، تصویر زیر آزاده نامداری و همسرش را در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت نشان می دهد.


آخرین اخبار آخرین اخبار