پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

حواشی جالب و خواندنی جلسه عصر دیروز شورای شهر؛

ازعدم استقبال خبرنگاران از کمپین سایت اصلاح طلب تا بررسی طرح ساخت دستشویی عمومی در شورا


عصردیروزیک سایت اطلاح طلب از مردم و خبرنگاران دعوت کرد تا برای نظارت برمصوبات شورای شهر در جلسه ساعت 16:30در محل شورای اسلامی شهر یزد حاضر شوندکه نه تنها مردم روی خوشی به این دعوت نشان نداده بودند بلکه نکته قابل توجه این بود که خبرنگاران نیز از این فراخوان استقبال نکرده و به جز تعدادی محدود، بقیه از حضور در جلسه شورای شهر امتناع ورزیده بودند.

به گزارش خبرنگار یزدامـــروز؛ عصردیروزاعضای شورای اسلامی شهریزد برای تصویب لایحه های شهری دورهم جمع شدند. این نشست که قرار بود ازابتدا با حاشیه های زیادی همراه باشدهرچند که درآغاز،چنین اتفاقی نیافتاد اما در ادمه با حاشیه های جالبی همراه شد که بسیار خواندنی هستند. 

*عصردیروزیک سایت اطلاح طلب از مردم و خبرنگاران دعوت کرد تا برای نظارت برمصوبات شورای شهر در جلسه ساعت 16:30در محل شورای اسلامی شهر یزد حاضر شوندکه نه تنها مردم روی خوشی به این دعوت نشان نداده بودند بلکه نکته قابل توجه این بود که خبرنگاران نیزازاین فراخوان استقبال نکرده وبه جز تعدادی محدود، بقیه از حضور در جلسه شورای شهر امتناع ورزیده بودند.


*نکته امیدوارکننده در جلسات شورای شهر این بود که جلسه راس ساعت و با حضورحجت الاسلام زارع،حجت الاسلام مطهریان، کاشفی زاده،خباززاده ،پاکنژاد،نیک نام،رادمنش،فقیه،شایق، مدرسی،وزیری و گلابگیریان آغاز شد.


*درابتدای جلسه حجت الاسلام زارع ضمن خوش آمد گویی به حضار و خبرنگاران گفت: خبرنگاران برای حضور در جلسات شورا آزادند.


*پاکنژاد دراعتراض به حذف عکس هنرمندان از بنرهای سطح شهر گفت: باید تلاش کرد تا هنرمندان شهر و دیارمان را به مردم بشناسانیم وبه همین جهت باید در بنرهای سطح شهر تصاویر هنرمندان یزدی درج شود.


*نیک نام هم همزمان با صحبت های پاکنژاد با تکان دادن سراظهارات وی را تائید می کرد.


*درحاشیه بررسی طرح رفع اختلاف شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی دکتر کاشفی زاده گفت: روزی در یزد وجود دانشگاه علوم پزشکی آرزو بود وپزشکان حاذق ما پاکستانی و هندی و فیلیپینی بودند امابه لطف ابرمرد تاریخ یزد آیت الله صدوقی موسس دانشگاه علوم پزشکی، نه تنها صاحب دانشگاه شدیم بلکه با پیشرفت های فوق العاده و توانایی پزشکان یزدی امروزه یزد به قطب پزشکی جنوب و جنوب شرق کشور مبدل شده است.

*حضاربا فرستادن صلوات،سخنان دکترکاشفی زاده را تائید کردند.


*شهرداریزد دراین جلسه گفت: تمام تلاش شهرداری این است که پروژه های عمرانی را در یزد تا 6ماهه اول سال جاری به اتمام برساند.


*مهمترین طرح مطروحه درجلسه عصر دیروز شورا، بررسی روش های کاهش بارترافیکی میدان مهدیه بود که مقررشد پس از بررسی روش های پیشنهادی ماننداحداث مسیرموازی و جایگزین،احداث پل روگذر و....در کمیسون مربوطه، در این خصوص تصمیم گیری شود.


*یکی دیگر ازطرح های عصردیروز،تبدیل وضعیت نیروهای قرداد معین شهرداری به پیمانی بود که با مخالفت شهردارمواجه شد و پس ازتوضیحات عظمیمی زاده، این طرح رای نیاورد اما مقرر شد شهرداربنابرضوابط و مقررات جاری اقدام کند.


*درحاشیه این طرح حجت الاسلام زارع چندین مرتبه تکرارکرد که شهردار بر اساس ضوابط قانونی عمل کند و رادمنش خطاب به وی گفت مگر شهردار کارغیرقانونی هم انجام می دهد؟ که با خنده حضار همراه شد.


*اما یکی ازجالبترین و پرحاشیه ترین طرح های مطروحه در جلسه عصر دیروز، طرح ساخت دستشویی عمومی درچها رراه فاطمیه و درکنار مسجد براساس درخواست اهالی منطقه بود که پس ازکلی رایزنی و تبادل نظر با پیشنهاد وزیری، مقررشد با تفویض اختیار درزمینه  برداشت بودجه تا سقف یکصد میلیون ریال برای  طرح های مساجد از محل اعتبارات کمک به مساجد به شهردار، طرح مذکورهم به سرانجام برسد.


*درپایان ضمن ارج نهادن به تلاش های اعضای محترم شورای اسلامی شهر یزد در بررسی و رفع مشکلات مردم، به نظرمی رسد طرح چنین درخواستی در صحن شورا، چندان جالب نبوده و ممکن است این شائبه را به وجود آورد که طرح های مطروحه در شورا، بیشترازاین دست بوده که در نتیجه به مرورزمان مردم برای تصمیمات شورا اهمیتی قائل نخواهند شد.


آخرین اخبار آخرین اخبار