پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

در نشست نقد طرح نظام جامع سلامت اتفاق افتاد

از انتقاد رئیس بیمه سلامت استان از اشکالات نظام سلامت تا سخنان جنجال برانگیز معاون پژوهشی پردیس بین الملل


نشست نقد و بررسی طرح نظام جامع سلامت در مرکز باقرالعلوم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی با حضور منتقدان و متخصصان حوزه سلامت برگزار شد که با حاشیه هایی نیز همراه شد.

به گزارش خبرنگار یزد امــــــــــروز؛ نشست نقد و بررسی طرح نظام جامع سلامت در مرکز باقرالعلوم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی با حضور منتقدان و متخصصان حوزه سلامت برگزار شد که با حاشیه هایی نیز همراه شد.


در ابتدای مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و سپس معاونین وی  گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در طرح نظام جامع سلامت ارائه داده وسپس نوبت به نقد وبررسی طرح رسید.


اولین منتقد طرح رئیس بیمه سلامت استان بود که در سخنانی ضمن بیان مزایای طرح خطاب به رییس دانشگاه گفت : درکجای دنیا سراغ دازید که یک کارشناس پرستاری و یا یک بهداشت یار به جای پزشک، امور درمان مردم را انجام دهد که در طرح جامع سلامت چنین برنامه ای تدوین شده است.


وی اضافه کرد: شما ساعت ها برای تربیت یک  بهداشت یار یا پرستار کلاس های آموزشی بزگزار می کنید در حالی که می توان با هزینه و وقت کمتر برای پزشکان بیکار جامعه کلاس آموزشی گذاشت واز آنان  در طرح سلامت بهره برد.


یکی از پزشکان حاضر در جلسه  با انتقاد شدید ازشانه خالی کردن یبمه های تکمیلی درخصوص تعهدات خود به بهانه افزایش تعرفه ها گفت: پرداختی مردم در بخش های دولتی کاهش یافته اما واقعیت امر این است که پرداختی ازجیب مردم در بخش های خصوصی افزایش چشمگیری داشته  و این سبب نازضایتی مردم ازبیمارستان های خصوصی شده و باید در این خصوص تمهیدات ویژه ای اتخاذ شود.


دکنر افلاطونیان از دیگر منتقدان طرح نیز با اعلام کاهش 10 درصدی زایمان سزارین در بیمارستان های خصوصی گفت: هر چند طرح جامعه  سلامت دارای مزایایی است اما این طرح ایراداتی هم هست.


وی با انتقاد از جذب پرسنل سلامت توسط بخش دولتی در طرح جامع گفت: بیمارستان بنده 8ماه به دلیل عدم وجود یک متخصص بیهوشی دچار مشکل بود لذا خواهشمندم در طرح سلامت تنها به بیمارستان های دولتی توجه نشود.


دکترعلی محمد آدابی یکی دیگر از منتقدین که درگذشته ریاست بیمارستان شهید صدوقی را برعهده داشته گفت:  فردمنتقد دشمن نیست بلکه فردی است که  با طرح ضعف ها و کمبود ها قصد کمک به مسئولین  را دارد.


وی در ادامه به بیان نقاط ضعف طرح جامع سلامت پرداخت و اضافه کرد: وزیر بهداشت پس ازکارشکنی های برخی ازشرکت های  بیمه تکمیلی به آنها می گوید سال قبل نمیدانستید تعرفه ها تغییز می یابد حال که می دانید بروید و از مردم بگیرید.


آدابی تصزیح کرد: در سال گذشته بسیاری از فزهنگیان قید بیمه طلایی را زدند و امسال نیز وضعیت بهتری وجود ندارد چراکه بدعهدی بیمه های تکمیلی آنان را ناراحت کرده است.


معاون پژوهشی پردیس بین الملل درباره تغییر چند برابری تعرفه پزشکان گفت:  پزشکی که اختلاف درآمدش تا 3سال قبل با درآمد پرسنل 2برابر بوده حال به 80برابر رسیده واین تفاوت دستمزد باعث رشد اختلاف طبقاتی و  زمینه ساز خیلی از یزهکاری ها نظیر قتل و آدم ریایی و سرقت می شود.
سزارزیاب هتلینگ بیمارستان های قطب مرکزی کشور در پایان عرایضش گفت : هرجند یک سیاست قدیمی می گوید بگذار منتقدان حرفشان را بزنند و ما کار خودمان را می کنیم اما امیدوارم در بحث دستمزد پزشکان و فاصله دریافتی با پرسنل تجدید نظر شود.


 پزشک منتقد دیگری نیزبا ابراز نگرانی از هزینه های بازسازی ساختمان بیمارستان ها گفت: ما به مردم ساده زیستی را توصیه می کنیم  ودر عوض خودمان هزینه های زیادی صرف ساختمان بیمارستان ها می کنیم در حالی که می توان همین بودجه  را در بخش تجهیزات هزینه کرد.


وی ادامه داد: طرح سلامت علی رغم مزایای خود به بخش خصوصی آسیب وارد کرده و به همین جهت این بخش در حال کاهش ظرفیت خود است که اگر چنین اتفاقی صورت گیرد به دلیل مشارکت بالای بخش خصوصی در نظام سلامت استان، بخش دولتی به تنهایی پاسخ گو نبوده و قطعا نظام سلامت استان متضرز خواهد شد.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار