پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گریزی بر قوانین تامین اجتماعی در خصوص بارداری بانوان شاغل؛

از قوانین کار در مورد بانوان باردار چه می‌دانید؟


در این برهه از زمان زنان در اجتماع نقش پر رنگی را ایفا می کنند به گونه ای که این قشر از جامعه در زمینه‌ها و مشاغل مختلفی به فعالیت مشغولند. بنا بر مشیت الهی زایندگی در وجود این قشر نهاده شده است؛ حال این بانوی شاغل باردار، نگران از فردای شغلی خود بوده و نمی داند در زمان بارداری چه تکلیفی در برابر شغل و کارفرمایش دارد و هم اینکه چه تسهیلاتی از طرف کارفرما برای گذراندن این دوره سخت دریافت خواهد کرد.

به گزارش یزدامروز، در این برهه از زمان زنان در اجتماع نقش پر رنگی را ایفا می کنند  به گونه ای که  این قشر از جامعه در زمینه‌ها و مشاغل مختلفی به فعالیت مشغولند.

بنا بر مشیت الهی زایندگی در وجود این قشر نهاده شده است؛ حال این بانوی شاغل باردار، نگران از فردای شغلی خود بوده و نمی داند در زمان بارداری چه تکلیفی در برابر شغل و کارفرمایش دارد و هم اینکه چه تسهیلاتی از طرف کارفرما برای گذراندن این دوره سخت دریافت خواهد کرد.

در این باره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از زنان شاغل در دوران بارداری، در قانون تأمین اجتماعی تسهیلاتی را با عنوان کمک‌هزینه دوران بارداری در نظر گرفته است.

جهت مرور این قوانین خبرنگار یزدبانو به سراغ  محمود دادآفرین رئیس و کارشناس ارشد امور فنی بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی رفته است. 

وی در این خصوص با بیان اینکه تامین اجتماعی به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری، در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد، کمک هزینه بارداری پرداخت می‌کند، اذعان کرد: در حال حاضر مدت زمان مرخصی برای افرادی که بیمه شده تأمین اجتماعی هستند و آیین نامه خاصی بر آنها حاکم نیست، طبق قانون 6 ماه لحاظ شده است.

وی با اشاره به این موضوع که قرار بود این مدت مرخصی زایمان به 9ماه افزایش یابد، خاطر نشان کرد: بر اساس تبصره 2 قانون تنظیم جمعیت خانواده که 23/2/92 مصوب شده است در صورتی که دولت تأمین مالی کند، کارکنان زن می توانند به مدت 9 ماه کمک‌هزینه دوران بارداری دریافت کنند.

دادآفرین ادامه داد: بر اساس تعریفی که بند 9 ماده 2 قانون تامین اجتماعی از کمک‌هزینه دوران بارداری کرده است،این کمک، وجهی است که در ایام بارداری به دلیل عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، به جای مزد یا حقوق به بیمه‌شده پرداخت می‌شود.

وی در خصوص ضوابط استفاده از مرخصی زایمان و دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری گفت: ارتباط داشتن شخص با کارگاه در زمان استراحت بیماری یا بارداری از جمله این ضوابط است و همچنین باید طبق ماده 67 قانون تامین اجتماعی، افرادی که خواستار دریافت غرامت بارداری هستند حداقل قبل از تاریخ زایمان ضابطه پرداخت شصت روز حق بیمه را ظرف مدت یک سال داشته باشند.

رئیس و کارشناس ارشد امور فنی بیمه شدگان اداره کل تامین اجتماعی  با اشاره به اینکه مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه‌ای بیمه شه زن محسوب می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از زنان شاغل هنگامی که از مرخصی زایمان به‌کار برمی‌گردند با حکم اخراج از سوی کارفرمایان روبه‌رو می‌شوند و این قانون در حمایت از بانوان تعیین شده است که از زمان شروع بارداری زن بیمه شده، کارفرما حق اخراج وی تا پایان 24ماهگی را ندارد.


آخرین اخبار آخرین اخبار