پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

گزارشی از اختلال در شبکه های تلفن همراه؛

از نارضایتی مشترکان اپراتور اول تا ادعاهای خیالی همراه اول


علی رغم وعده رفع اختلال در آنتن دهی اپراتور اول تلفن همراه، هنوز داستان تکراری اختلال در این اپراتور نارضایتی مشترکان را به دنبال دارد.

به گزارش یزد امــــــــــــــروز، چندی پیش بود که مشکل اختلال در تلفن همراه و آنتن دهی ضعیف، مدیران وزارت ارتباطات را دست به کار کرد تا طرح "رومینگ ملی" در کشور اجرایی شود، طرحی که با استفاده از آن ،یک اپراتور خدمات شبکه خود را دراختیار مشترکین اپراتورمیهمان قرار می دهد تا شاید از اختلال در شبکه تلفن همراه کاسته شود و آوای انتظار جایگزین جمله معروف "مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد" قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، در این میان با موافقت اپراتورها در اجرای رومینگ ملی و بدون توجه به موفقیت آمیز بودن این طرح که یکی از پیش شرط‌های ورود به نسل 3 و بالاتر تلفن همراه بود که با اتمام انحصار نسل سوم تلفن همراه، اپراتورها مجوز ورود به نسل های بالاتر را دریافت کردند.

در میان اپراتور همراه اول که قدیمی ترین اپراتور در ایران محسوب می شود همراه با تغییر تجهیزات و تنظیمات ، خود را برای ورود به نسل های بالاتر تلفن همراه آماده می کرد بعد از مدتی آرامشی کوتاه دوباره به حالت اختلالات گذشته‌اش بازگشت و به دنبال آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش گذر به جدیدترین پروتکل اینترنتی که در 18 آبان ماه سال جاری برگزار شد ضمن اینکه این اختلالات را ناشی از به روز رسانی شبکه عنوان کرد از رفع اختلال درشبکه این اپراتور تا یک ماه آینده! خبرداد، صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارنیز بارها بر این موضوع تاکید داشت که به روزرسانی سایت در شب ها و زمانی که میزان استفاده کمتری از تلفن همراه می شود انجام می گیرد و او نیز قول رفع اختلال را تا یک ماه داده بود.

حال با گذشت یک ماه ونیم از وعده وزیر ارتباطات و مدیرعامل اپراتور همراه اول گویا داستان اختلال در شبکه تلفن همراه پایانی ندارد وچند روزی است که مشترکان اپراتور اول تلفن همراه به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران از قطع و وصل آنتن، عدم برقراری مکالمه مناسب و... شکایت می‌کنند.

این شکایات در حالی صورت می‌گیرد که مسئول ارتباط با رسانه های اپراتور همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران هرگونه اختلال گسترده در شبکه این اپراتور را تکذیب کرده و برخی اختلالات را ناشی از نوسازی شبکه تلفن همراه، تغییر یا جا به جایی آنتن و... در یک منطقه دانست.

این در حالی است که امروز نیز پیامک های ارسالی از سوی خبرگزاری ها با اختلال مواجه است.

حال باید منتظر وعده های یک و ماه و نیم گذشته وزیر ارتباطات و مدیرعامل همراه اول بود تا شاهد بهبود پوشش و رفع اختلال در این اپراتور باشیم.


آخرین اخبار آخرین اخبار