پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال استان تهران؛

اسامی محبوب تهرانیها


بیشترین نام هایی که خانواده های تهرانی در سال ۹۳ برای نوزادان خود انتخاب کرده اند، چیست؟

به گزارش یزد امــروز از تسنیم، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال استان تهران، در سال گذشته برای 5 هزار و 848 نوزاد نام «امیرعلی» و برای 4 هزار و 641 نوزاد نام «فاطمه» انتخاب شده است که بر این اساس نام امیرعلی و فاطمه در صدر نام های مورد استقبال خانواده های تهران قرار داشته و نسبت به سال 92 به ترتیب 82 و 366 مورد افزایش یافته است.


«محمد طاها» و «زهرا» نیز با 3 هزار و 644 و 2 هزار و 769 انتخاب برای نوزادان پسر و دختر در رده دوم جدول نامگذاری قرار گرفته است که هر یک نسبت به سال 92، 306 مورد و 117 مورد افزایش داشته است.


«امیرحسین» هم در سال گذشته برای 3 هزار و 402 نوزاد و «نازنین زهرا» برای 2 هزار و 460 نوزاد انتخاب شده و در رده سوم جدول نامگذاری خانواده های تهرانی قرار گرفته است.


نام «امیرعباس» و «یسنا» نیز با انتخاب برای 2 هزار و 868 و یک هزار و 860 نوزاد چهارمین نام های مورد استقبال خانواده های تهرانی برای نوزادان خود در سال 93 بوده است. «علی» و «باران» هم سال گذشته برای 2 هزار و 333 نوزاد پسر و یک هزار و 721 نوزاد دختر مورد استفاده قرار گرفته و رده پنجم جدول نامگذاری تهرانی ها جای گرفته است.آخرین اخبار آخرین اخبار