پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

به منظور تكميل كادر نيروي انساني صورت می گیرد

استخدام در شركت آبفاي استان يزد


شركت آب و فاضلاب استان يزد به منظور تكميل كادر نيروي انساني خود اقدام به جذب نيرو با مشخصات زير از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه به صورت قراردادي مي نمايد .

به گزارش یزد امـــــروز؛ شركت آب و  فاضلاب استان يزد به منظور تكميل كادر نيروي انساني خود اقدام به جذب نيرو با مشخصات زير از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه به صورت قراردادي مي نمايد .

داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در دفترچه راهنماي پيوست بايستي حداكثر تا ساعت 24 روز پنجشنبه مورخ 10/2/1394 از طريق سايت اينترنتي وزارت نيرو به نشاني www.azmoon-niroo.ir  اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند.
شرايط عمومي:

1- داشتن تابعيت ايران
2- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي آقايان
3-  عدم اعتياد به مواد مخدرو دخانيات
4- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر
5- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند
6- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
7- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
8- دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جدول نيازهاي استخدامي موضوع بند الف
9- عدم منع قانوني براي استخدام و نداشتن تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها


ج) شرايط اختصاصي:
داشتن شرايط سني به شرح زير :
·         حداكثر 30 سال براي مقطع كارشناسي(متولدين بعد از تاريخ 31/2/1364 )‌
·        حداكثر32 سال براي مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر(متولدين بعد از تاريخ 31/2/1362 )‌
تذكر1: موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذيصلاح به حداكثر سن افزوده مي شود:
-      افراد خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها (همسر، فرزندان، پدر ،مادر، برادر شهيد و خواهر شهيد) و فرزندان رزمندگاني كه 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب به طور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده اند به ميزان پنج سال.
-    مدت انجام خدمت سربازي، حداكثر به مدت 24 ماه.
سابقه كار مفيد و مرتبط در داخل صنعت آب و برق حداكثر 8 سال (96 ماه مشروط به پرداخت حق بيمه به سازمان­هاي بيمه معتبر.


آخرین اخبار آخرین اخبار