پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

جوکار درحاشیه بازدیداز بافت تاریخی یزد مطرح کرد

استفاده بهینه ازبناهای تاریخی ازمرمت و حفظ آن با اهمیت تراست/انتقاد جوکار از تغییرکاربری برخی آثار تاریخی


جوکار با اشاره به این مطلب که استفاده بهینه ازبناهای تاریخی ازمرمت و حفظ آن ها با اهمیت تراست اضافه کرد: بایدآثار تاریخی را براساس ذهنیت گردشگران مهیاکرد چراکه درپاره ای از مواقع چیزی که یک گردشگر از اثر تاریخی مشاهده می کند با آنچه در ذهن داشته تفاوت اساسی دارد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از بافت تاریخی شهریزد به خبرنگار یزد امـــروز گفت: آثار تاریخی حاصل دسترنج ومیراث گرانبهای گذشتگان ماست که باید همگی در حفظ و حراست ازآن کوشا باشیم.


دکتر محمد صالح جوکاردر ادامه با انتقاد از تغییر کاربری برخی ازبناها و آثار تاریخی و مبدل شدن به فروشگاه های عرضه کالا گفت: برخی از این آثار چنان از نظر سبک معماری و نوع فضای ساخته شده بی نظیر و شاهکار می باشند که ساعت ها نظر بازدیدکنندگان را به خود مشغول می کند اما متاسفانه بعضا مشاهده می شود که این فضا به غرفه فروش کالاهایی مبدل شده که گاها ارتباطی به میراث فرهنگی ندارد.


محمد صالح جوکار افزود: بایدازچنین فضاهایی برای آشنایی بازدیدکنندگان با فرهنگ اصیل یزدی و صنایع قدمت داری نظیر شعربافی و سفال گری بهره برد تا بتوان با ارائه پیام های فرهنگی از طریق این آثار، روحیه بازدیدکنندگان را اقناع کرد. 


وی در ادامه به مشارکت خوب بخش خصوصی در زمینه احیای بافت های تاریخی فرسوده اشاره کرد و اظهار داشت: در سال های اخیر بخش خصوصی در زمینه احیای بناهای تاریخی عملکرد بسیارمناسبی داشته اما این به تنهایی کافی نبوده و باید مسئولین میراث فرهنگی استان با ساماندهی بهتر، زمینه رشدوشکوفایی صنعت توریسم در استان یزد را ایجاد کنند.


جوکار با اشاره به این مطلب که استفاده بهینه ازبناهای تاریخی ازمرمت و حفظ آن ها با اهمیت تراست اضافه کرد: باید آثار تاریخی را براساس ذهنیت گردشگران مهیا کرد چراکه در پاره ای از مواقع  چیزی که یک گردشگر از اثر تاریخی مشاهده می کند با آنچه در ذهن داشته تفاوت اساسی دارد.


رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در ادامه به تلاش های مجلس در جهت حفظ و بهره وری از آثار تاریخی اشاره کرد و افزود: در بودجه سال 94توجه خوبی به میراث فرهنگی وحفظ آن شده و در این زمینه  قوانین محکمی وجود دارد.


وی ابرازامیدواری کرد: دولت تدبیرو امید درزمینه اجرای قوانین مرتبط با این میراث گرانبهای پیشینیان  تمام تلاش خود را به کار بندد.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار