پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

فرمانده حوزه شهدای مقاومت دانش آموزدبیرستان دخترانه برازنده مقدم تشریح کرد

آشنایی و آموزش دانش آموزان در زمان وقوع حوادث ازمهمترین اهداف رزمایش پدافندغیرعامل


فرمانده حوزه شهدای مقاومت دانش آموز دبیرستان دخترانه برازنده مقدم، مهمترین هدف ازبرگزاری این رزمایش را،آشنایی و آموزش دانش آموزان در زمان وقوع حوادث دانست.

فرمانده حوزه شهدای مقاومت دانش آموز دبیرستان دخترانه برازنده مقدم در مصاحبه با خبرنگاریزد امــــــــروزگفت: آموزش و ایجاد آمادگی نیروهای سازمان یافته بسیج دانش اموزی در راستای تحقق آمادگی همه جانبه و پاسخگوئی به تهدیدهای احتمالی و ایجاد قابلیت پاسخگوئی سریع و قاطع به حمله نظامی دشمن در لایحه های دفاعی به عهده معاونت آموزشی و مقاومت مردمی گذاشته شده است .

مریم سوهانکارافزود: این معاونت با رویکرد ایجاد پویایی ، نشاط و نو شوندگی در برنامه ریزی و اجرای برنامه های فراخوان،آموزشی و رزمایش بسیج دانش آموزی می تواند با ایجاد آمادگی نیروهای بسیج حرکت روبه رشد توانمندی های بسیجیان را ادامه دهد.


سوهانکار مهترین هدف ازرزمایش پدافند غیر عامل،آشنایی و آموزش دانش آموزان در زمان وقوع حوادث دانست وادامه داد:ایجاد آمادگی در بین دانش اموزان برای کم اثر نمودن حملات هوایی،موشکی و سایبری دشمن، آموزش اولیه نحوه مواجهه با حملات احتمالی، فرهنگ سازی و نهادینه کردن موضوع پدافند غیر عامل در بین دانش آموزان، تحقق ساختار مدیریت بحران مقابله با تهدیدات در مدرسه در قالب آموزش، ایجاد هماهنگی و ارتقاء سطح دانش بسیج دانش آموزی، در زمینه اصول پدافند غیرعامل از دیگر اهداف این رزمایش می باشد.

 


آخرین اخبار آخرین اخبار