پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

رئیس کمیته امداد کشور:

اصلی ترین کار در کمیته امداد،توانمند سازی خانواده های تحت پوشش این نهاد است/نگاه علط جامعه به زنان مطلقه


رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور،در خصوص برنامه های آتی این نهاد و نحوه حمایت از خانواده های نیازمند گفت: اصلی ترین کار در کمیته امداد توانمند سازی خانواده های تحت پوشش این نهاد است چرا که هر اقدامی جز این افراد را محتاج و وابسته به امداد می کند.

به گزارش یزدامروز؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در مصاحبه اختصاصی با یزدرسا ؛در خصوص برنامه های آتی این نهاد و نحوه حمایت از خانواده های نیازمند گفت: اصلی ترین کار در کمیته امداد توانمند سازی خانواده های تحت پوشش این نهاد است چرا که هر اقدامی جز این افراد را محتاج و وابسته به امداد می کند.

پرویز فتاح افزود: خانواده های تحت پوشش امداد نه تنها از جایگاه والایی برخوردار بوده بلکه از پتانسیل قابل توجهی نیزبهره مند هستند بنابراین باید به خانواده ها با پرداخت تسهیلات وآموزش حرفه کمک کنیم تا آن خانواده با راه اندازی یک شغل از زیرچتر امداد خارج شده و برروی پای خود بایستند.

فتاح با اشاره به این نکته که  توانمندسازی و باوراینکه خانواده های نیازمند در اثر یک حادثه دچار مشکل شده اند واین حادثه  می تواند برای هر خانواده ای به وجود بیاید اظهار داشت: این خانواده ها درعین فقر و نیاز، دارای قابلیت های زیادی بوده و امیدواریم در خانواده کمیته امداد با شناسایی و هدایت استعدادها و کمک به خودکفایی خانواده های تحت پوشش روزبه روز از آمار خانوارهای تحت پوشش کاسته شود و این بزرگترین موفقیت برای کمیته امداد است.

فتاح درپاسخ به این سوال که کمیته امداد در زمینه  ترویج ازدواج و کمک به جوانان نیازمند چه اقداماتی در دست اجرا دارد؟ خاطر نشان کرد: در این زمینه در دوبخش تلاش خواهیم کرد ابتدا اقدامات مشاوره ای  که شامل مشاوره و مدد کاری  جوانان درشرف ازدواج می باشد تا آنان را از نظر روحی و روانی آماده ازدواج کنیم  و دوم حمایت های مالی چرا که امداد وظیفه دارد از دختر و پسر نیازمند و مستعد ازدواج حمایت کرده و شرایط ازدواج آنان را فراهم کند.

وی ادامه داد: متاسفانه یک نگاه غلط در جامعه در خصوص بانوان مطلقه نیز وجود دارد که  اکثر آن ها پس از طلاق تجرد را برمی گزینند و ما در تلاشیم تا با مشاوره و مددکاری، زنانی را که به هر دلیل یک دفعه متارکه کرده اند را به ازدواج مجدد به صورت آگاهانه و درست تشویق کنیم.


آخرین اخبار آخرین اخبار