پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

اظهارات «ترکان»در شأن یک مشاور عالی و مسئول در نظام جمهوری اسلامی نیست


نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به اظهارات قلدرمابانه ترکان در متهم کردن چهار وزیر به رانت خواری گفت: چنین ادبیات و اظهاراتی در شأن یک مشاور عالی و مسئول در نظام جمهوری اسلامی نیست.

به گزارش یزدامـــروز، در حالی که چند صباحی است از نامه نگاری چهار وزیر در کابینه روحانی به رئیس جمهور می گذرد، و از زمان رسانه ای شدن آن تا کنون بحث های فراوانی در خصوص آن شکل گرفته،  اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در ادبیاتی قلدر مابانه، نامه را به سخره گرفته و این وزرا را متهم به «رانت خواری» و «مفت خوری» کرد!

جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا با بیان اینکه امیدوارم این اظهارات تکذیب شود، گفت: چنین ادبیات و اظهاراتی در شأن یک مشاور عالی و مسئول در نظام جمهوری اسلامی نیست.

وی تأکید کرد: حتی با وجود محتوای انتقادی نامه، هیچ کس حق ندارد اینگونه وزرای دولت را تحقیر کند چرا که تحقیر وزرا درواقع تحقیر خود دولت است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با بیان اینکه نمی دانم برچه اساسی فردی حاضر می شود به بیان چنین اظهاراتی بپردازد، تصریح کرد: بر زبان آوردن چنین گفتمانی در شأن یک مسئول نبود.


آخرین اخبار آخرین اخبار