پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

با انتشار نامه ای به وزارت خانه آموزش و پرورش مطرح شد

اعتراض دبیران یزدی به تلفیق دروس عربی، قرآن و دینی +متن نامه


طبق اصل شانزدهم قانون اساسی از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.

به گزارش یزدامروزبه نقل از عصر فرهنگ؛ اعضای گروه  آموزشی عربی استان یزد اعتراض خود به تلفیق سه درس دینی، عربی و قرآن را با نگارش نامه ای به معاون وزیر آموزش و پرورش و دکتر جوکار نماینده مردم یزد در مجلس اعلام کردند. متن نامه بدین شرح است:

 

باسمه تعالی

 سرور ارجمند جناب آقای دکتر محمدیان معاونت محترم  مقام عالی وزارت ورئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی کتب درسی

موضوع:  نقد و بررسی جدول پیشنهادی مواد دروس متوسطه دوم

با عرض سلام و احترام

 به استحضار می رساند در روزهاي اخیر از فضاهاي مجازي جدول پیشنهادي مواد دروس رشته هاي مختلف متوسطه دوم به اطلاع دبیران سراسر کشور رسانده شده است که به علت تلفیق درس عربی با درس دینی و قرآن وتقلیل ساعت عربی در کلیه رشته ها موجب نگرانی و آزردگی خاطر و دلسردي دبیران عربی به ویژه سرگروه هاي آموزشی این درس شده است. بطوري که از آینده این درس که زبان قرآن و معارف اسلامی است احساس خطر نمودند. لذا از متولیان این امر تقاضا می شود بنا به دلایل زیر از تلفیق این دروس و تقلیل ساعت تدریس آن جدا خودداري شود:

1- در خصوص تدریس هیچ کتابی در قانون اساسی ذکري به میان نیامده است، ولی درباره اهمیت تدریس زبان عربی در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران این گونه بیان شده است:

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از  دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شودبنابر این چنانچه زبان عربی کماکان درس مستقلی در برنامه دروس آموزش و پرورش منظور نگردد و ساعت تدریس آن کم شود، خداي نخواسته اهمیت ندادن به یکی از اصول قانون اساسی تلقّی خواهد شد.

2-در برنامه درسی ملّی در خصوص اهمیت زبان عربی آمده است:

یادگیري زبان عربی به عنوان زبان قرآن از اهمیت خاصی برخوردار است. آموزش این زبان سبب می شود که فرد بتواند به »طور مستقیم با کتاب الهی خود ارتباط برقرار کند، آن را بفهمد و از رهنمودهاي آن بهره ببرد. همچنین آموزش این زبان .« سبب می شود که متربیان بتوانند از معارف اهل بیت علیهم السلام و فرهنگ غنی اسلام استفاده کنند

3-در حال حاضر ساعت تدریس درس دین و زندگی در پایه اول متوسطه دوم 4 ساعت و عربی 2 ساعت در هفته که مجموعاً شش ساعت در هفته می باشد و در پایه هاي دوم و سوم تجربی دین وزندگی 3 ساعت و عربی 2 ساعت در هفته تدریس می شود که در جدول هاي پیشنهادي براي تدریس دینی، قرآن و عربی جمعاً 4 ساعت منظور گردیده است و براي رشته علوم انسانی و معارف که اکنون براي درس عربی 4 ساعت در هفته تدریس می شود نیز در برنامه پیشنهادي براي هر سه درس 4ساعت تدریس در یک هفته لحاظ شده است. لذا اگر بر فرض این برنامه پیشنهادي تصویب شود با توجه به تقلیل

ساعت ها،تکلیف این همه دبیران عربی با مدارك کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته زبان و ادبیات عرب و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در رشته زبان و ادبیات عرب، چه خواهد شد؟

4- با توجه به این که در متوسطه اول، دبیران عربی داراي مدرك دینی و عربی هستند و در تدریس هر سه درس دینی، قرآن و عربی تخصص و مهارت لازم رادارند،در این مقطع تلفیق دروس صورت نگرفته و براي هر یک از درس هاي قرآن، پیام آسمانی و عربی، کتاب مستقلی به چاپ رسیده است و براي هر درس هفته اي 2 ساعت تدریس درنظر گرفته شده است. حال با توجه به این که در مقطع متوسطه دوم دبیران درس دین و زندگی داراي مدرك الهیات و معارف اسلامی و دبیران عربی داراي مدرك زبان و ادبیات عرب هستند و هر کدام در رشته خود متخصص می باشند، طبیعتاً دبیران عربی حاضر به تدریس درس دین و زندگی نخواهند بود و از طرف دیگر دبیران معارف قادر به تدریس درس عربی نخواهند بود. علاوه بر آن، این موضوع براي متولیان امر آموزش در ادارات آموزش و پرورش در سازماندهی دبیران مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد. لذا لازم و ضروري است که در مقطع متوسطه دوم براي هر یک از رشته ها،کتاب عربی مستقلی چاپ شود و هر دبیري در رشته تخصصی خود به کار گرفته شود.

5-همانطور که مستحضرید در حال حاضردانشگاه هاي کشور ما به ویژه دانشگاه فرهنگیان در دو رشته زبان و ادبیات عرب براي تدریس زبان عربی، و رشته الهیات و معارف اسلامی براي تدریس دروس معارف اسلامی به طور مجزا دانشجو می پذیرند و این دانشجویان در طی حداقل چهار سال براي آموزش درسهاي یاد شده تربیت می شوند. لذا منطقی به نظر نمی رسد فردي که براي درس خاصی آموزش دیده و متخصص شده به علت تلفیق دروس و تقلیل ساعات تدریس براي آموزش درس

غیر تخصصی به کار گرفته شود. که این امر بعدها خسارت هاي جبران ناپذیري بر پیکره آموزش و پرورش وارد خواهد کرد.

حال با توجه به دلایل ذکر شده،خواهشمند است در برنامه پیشنهادي درس عربی تجدید نظر به عمل آید و درس عربی، درسی مستقل و مجزّا محسوب، و براي هریک از رشته ها کتابی مجزّا چاپ، و زمان تدریس این درس دررشته هاي علوم پایه(تجربی و ریاضی و فنی و مهارتی (حداقل 2 ساعت و در رشته هاي علوم انسانی و معارف اسلامی حداقل 4 ساعت در هفته منظور گردد. از بذل عنایت شما بسیار سپاسگزاریم.

با تقدیم احترام: گروه  آموزشی عربی متوسطه دوره دوم استان یزد

رونوشت: جناب دکترجوکار نماینده محترم یزد درمجلس شورای اسلامی جهت استحضار

انتهای پیام/س*


آخرین اخبار آخرین اخبار