محتوا محتواچهار عضو شورای شهر با ارسال نامه ای به سرپرست فرمانداری یزد نسبت به افزایش بی رویه تعرفه عوارض سال ۹۸ که جدیدا توسط شورا تصویب شده اعتراض کردند.

به گزارش یزدامروز،‌ سید علی محمد پاک نژاد، مرتضی شایق، محسن ابوترابی  و مهدی کاشفی زاده با ارسال نامه ای به فرماندار نسبت به افزایش بی رویه تعرفه عوارض سال ۹۸ که جدیدا توسط شورا تصویب شده اعتراض کردند. متن این نامه در ادامه می آید:

فرماندار محترم و ریاست هیئت تطبیق شهرستان یزد

با سلام

اجتراما  اینجانبان اعضای شورای اسلامی شهر یزد نسبت به برخی از تغییرات مواد مندرج در تعرفه عوارض سال 1398 که  در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر یزد در تاریخ 13-11-97 به تصویب رسیده است به شرح ذیل معترض بوده و استدعا دارد با توجه  به وضعیت معیشتی  و اقتصادی  مردم  و افزایش بی رویه برخی از این تعرفه ها بر اساس قوانین  و مقررات  و ضوابط موجود دقت عمل  بیشتری  به عمل آید.

توجه شما را به این نکته جلب می کنیم  که جدای  از افزایش ضرایب  آیتم  و جداول تعرفه عوارض ،ارزش معاملاتی املاک نیز افزایش جداگانه داشته  که باعث افزایش تعرفه بصورت جهشی می شود:

1-قیمت منطقه ای (پی)-بند1از فصل دوم

2-تبصره سه از فصل سوم در ارتباط با تبدیل (15)پانزده درصد اضافه کلیه آیتم ها و جداول  تعرفه اعم از عوارض  و بهای خدمات بیست و چهار درصد !

3-مواد 8و9 (عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر ) که بصورت جهشی افزایش یافته  هرچند که برای بازدارندگی  به نظر لازم می آید  ولی تناسب افزایش نیز می بایست در این زمینه رعایت شود .

4-بند1ازماده 10عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 که مستثنیات آن شامل ساختمان های احداثی قبل از سال 1365 می باشد و باتوجه به گذشت بیش از سی سال در آن می بایست تجدید نظر گردد..

ماده 14 عوارض حق مشرفیت  که 35درصد به 40درصد افزایش یافته است و باعث کند شدن روند آزادسازی برای املاک در مسیر می گردد و به صاحبان این گونه املاک خسارات فراوانی وارد می نماید

توجه به حذفیات در دفترچه تعرفه عوارض  پیشنهادی در سال 98 که موصوع تغییرات محسوب می شود.

منبع یزدفردا


آخرین اخبار آخرین اخبار