پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

هم زمان در کل کشور؛

اعلام زمان آزمون مقطع کاردانی فنی و حرفه ای سال1394


نا به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور،تاریخ برگزاری کنکور کاردانی،فنی و حرفه ای سال 1394 ، صبح روز جمعه، 16 مرداد می باشد.

به گزارش یزدامــــروز،بنا به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور،تاریخ برگزاری کنکور کاردانی،فنی و حرفه ای سال 1394 ، صبح روز جمعه، 16 مرداد می باشد.
کارت ورود به جلسه نیز ،چند روز قبل از کنکور روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.


آخرین اخبار آخرین اخبار