محتوا محتوا

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد:


مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از آغاز اجرای هم زمان طرح آمایش ۱۴ و تمدید و صدور پروانه کار موقت (کارت کار) اتباع افغانستانی خبر داد.

به گزارش یزدرسا، محمدحسین ریاحی اظهار داشت: با تصویب کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی و درخواست وزارت کشور و موافقت معاون توسعه کارافرینی واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه این ۲ طرح به صورت همزمان از طریق دفاتر خدمات اتباع خارجی دراستانهای مشمول اجرا می‌شود.

وی افزود: هزینه تمدید پروانه موقت کار برای یکسال، مبلغ ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال و صدور پروانه موقت کار، مبلغ چهار میلیون ریال برای واریز به حساب خزانه تعیین شده است.

مدیرکل تعاون یزد، هدف از این کار را قانونمند کردن اقامت و اشتغال دارندگان کارت‌های آمایش معتبر ساکن در این استان بیان کرد و گفت: تمام اتباع افغانستانی ذکور ۱۸-۶۰ سال سن و دارندگان مدارک آمایش ۱۲ و ۱۳، باید به دفاتر خدمات اتباع خارجی به منظور صدور و تمدید کارت کار مراجعه کنند.

ریاحی دفاتر خدمات اتباع خارجی را شامل دفتر شماره ۱۳۰۱ در میدان ابوذر، دفتر شماره ۱۳۰۲ در اکرمیه، میدان نماز، دفتر شماره ۱۳۰۳ در میدان امام علی خیابان شهید پارسائیان، دفتر شماره ۱۳۰۵ در بلوار صابریزدی صد متر بعد از میدان کشاورز و دفتر ۱۳۰۴ در میبد شهرک فجر اعلام کرد.

انتهای پیام/

 

آخرین اخبار آخرین اخبار