محتوا محتواشاخص بهای مسکن اجاری استان یزد طی دو سال 16 درصد افزایش داشته است.

به گزارش یزدامروز، در گزارشی که بانک مرکزی از شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در تابستان 97 منتشر کرده شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال به 118.8 رسیده که نسبت به سه ماه قبل 3.6 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.8 درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در 12 ماه منتهی به شهریورماه 97 نسبت به 12 ماه منتهی به شهریورماه 96 معادل 10.8 درصد افزایش داشته است.

در این گزارش شاخص بهای مسکن اجاری استان یزد در سه ماهه دوم سال به 116.8 رسیده که نسبت به سه ماه قبل 2.1 درصد، نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 7.2 درصد داشته است.

بنابراین اگر شاخص اجاره بهای مسکن در سال 1395 برابر با 100 باشد در تابستان 97 این شاخص در استان فارس با افزایش 15.3 درصدی روبه‌رو بوده است. استان‌ کهگیلویه و بویر احمد با شاخص 127.1 بیشترین و استان آذربایجان غربی با شاخص 112.9 کمترین میزان افزایش اجاره بهای مسکن بین سال‌های 95 تا 97 را به خود اختصاص داده‌اند.

بنابراین اگر شاخص اجاره بهای مسکن در سال 1395 برابر با 100 باشد در تابستان 97 این شاخص در استان یزد با افزایش 16.8 درصدی روبه‌رو بوده است.

استان‌ کهگیلویه و بویر احمد با شاخص 127.1 بیشترین و استان آذربایجان غربی با شاخص 112.9 کمترین میزان افزایش اجاره بهای مسکن بین سال‌های 95 تا 97 را به خود اختصاص داده‌اند.

انتهای پیام/

 


آخرین اخبار آخرین اخبار