محتوا محتوامراسم عزاداری خانگی حضرت سیدالشهدا(ع) از یکصد سال پیش تاکنون همه ساله همزمان دهه اول محرم، صبح ها در خانه ریسمانیان یزد برگزار می شود.


آخرین اخبار آخرین اخبار