پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

استاندار نظر خود را به همه ترجیح داد!

آقای استاندار اعلام عزای عمومی در یزد کمترین کاری که از دستتان بر می‌آمد و دریغ کردید


پس از ارتحال عالم مردمی و بصیر دارالعباده که افتخار شاگردی آیات عظام فقیه خراسانی، بهاءالدینی و حضرت امام خمینی (ره) را در ره توشه گذر عمر خود ذخیره دارد، انتظار می رفت استاندار یزد برای اعلام عزای عمومی اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش یزد امــــــروزبه نقل از طلوع یزد، پس از ارتحال عالم مردمی و بصیر دارالعباده که افتخار شاگردی آیات عظام فقیه خراسانی، بهاءالدینی و حضرت امام خمینی (ره) را در ره توشه گذر عمر خود ذخیره دارد، انتظار می رفت استاندار یزد برای اعلام عزای عمومی اقدامات لازم را انجام دهند.


متاسفانه با پیگیری های صورت گرفته و تذکراتی که از افراد صاحب نظر به استاندار یزد در روز گذشته انتقال داده شد وی نظر خود را بر نظر دیگران ترجیح داده و از ادای حداقل دینی که نسبت به این عالم وارسته داشته کوتاهی نموده است.


اینکه استاندار یزد، معاونان و مشاوران وی در تحقق اعلام عزای عمومی کوتاهی کردند بر کسی پوشیده نیست. اگر مسئولان جایگاه علمی و فقهی آیت الله میرزا حسن ابوترابی را نمیشناخته و غفلت کردند جای تاسف دارد و اگر میشناختند ( بنابر ادعاهای همیشگیشان که همه چیز را می دانند ) کم کاری کردند و این خود نا بخشودنی و جای تاسفی دیگر دارد.

 

البته این اتفاق تلخ در سال ۱۳۷۷ نیز همزمان با ارتحال حضرت آیت الله سید محمد مدرسی(ره) و عدم اعلام عزای عمومی توسط مسئولان وقت رخ داده بود.
آخرین اخبار آخرین اخبار