محتوا محتوا

عضو شورای شهر یزد:


عضو شورای شهر یزد گفت: متاسفانه آمار منتشر شده بصورت خام است و در آن توضیحی در خصوص علل غیبت‌ها قید نشده است.

به گزارش یزدامروز، با توجه به آمار اعلام شده غیبت ها از سوی رئیس شورای اسلامی شهر یزد حمیدرضا قمی با 11 غیبت در صحن شورا، سومین عضوی است که غیبت‌های زیادی دارد.

این عضو شورای شهر در پاسخ به علت غیبت‌های خود در مصاحبه با یزدآوا گفت: متاسفانه آمار منتشر شده بصورت خام است و در آن توضیحی در خصوص علل غیبت‌ها قید نشده است.

وی ادامه داد: بنده در برخی جلسات اداری موظف به شرکت بودم که این جلسات با جلسه شورای شهر بصورت همزمان برگزار شده یا غیبت های دیگری که داشتم ماموریت تهران به بنده سپرده شد که مربوط به امور مربوطه به خود شورا انجام وظیفه کردم که همه این ها با هماهنگی کامل با رئیس شورای اسلامی شهر یزد انجام شده است.

قمی در پایان بیان داشت: هر کدام از اعضای شورا سهمی در تعیین دستور جلسه دارند بنابر این محتوای شورا در دست خود اعضا است و نباید جلسات را بی‌محتوا خواند.

انتهای پیام/


آخرین اخبار آخرین اخبار