پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

معاون مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه (تاسام) در یزد:

امروزه در یکی از سخت ترین دوران تاریخ اسلام قرار داریم


امروز دنیای اسلام در حال گذراندن دوران دشواری است و به نوعی در یکی از سخت ترین دوران تاریخ اسلام قرار داریم زیرا جنگی در منطقه ما وجود دارد که از خاور دور آغاز و تا اقیانوس اطلس ادامه پیدا می کند.

به گزارش یزد امروز؛ معاون مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه (تاسام) گفت: امروز دنیای اسلام در حال گذراندن دوران دشواری است و به نوعی در یکی از سخت ترین دوران تاریخ اسلام قرار داریم زیرا جنگی در منطقه ما وجود دارد که از خاور دور آغاز و تا اقیانوس اطلس ادامه پیدا می کند.

مرات بیلهام در هفتمین کنفرانس بین المللی اندیشکده های جهان اسلام (مجمع جهانی اسلام) در یزد افزود: این منطقه با جنگ و ناآرامی روبرو است و اگر این جنگها ادامه یابد شاهد از هم پاشیدن منطقه خواهیم بود.

وی اظهار کرد: اوضاع غم انگیزی در منطقه ما از جمله سوریه وجود دارد و زخمها و خونهای زیادی ریخته و زندگی انسانها گرفته می شود.

این مهمان خارجی کنفرانس مجمع جهانی اسلام با بیان اینکه با ادامه چنین روندی سرنوشت انسانها در خطر است خاطرنشان کرد:

این دنیای خارج از اسلام نیست که باید خود را اصلاح کند بلکه دنیای اسلام باید خود را اصلاح کند و خطاهای زیادی در منطقه است که باید اصلاح شود.

معاون مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه (تاسام) خاطرنشان کرد: در اسلام تفکر صلح جویانه وجود دارد اما در اجرا و عملی کردن سیاست ها چنین عملکردی نداریم و باید خود انتقادی کنیم، مردم باید در صلح زندگی کنند و آرامش داشته باشند.

وی ادامه داد: در چنین نشست هایی در مورد سیاست خارجی تصمیم گیریهایی می شود و به دولتها می رسد ، امروز نشست بجا و به موقعی است از آن بابت که باید در دنیای اسلام اتاق های فکر زیادی وجود داشته باشد که پیام ما را به دولت ها برساند.

'تاسان' مرکز استراتژِک ترکیه است که مقر آن در استانبول قرار دارد و در زمینه سیاست خارجی و داخلی فعالیت می کند.

قرار است در سال 2023 صدمین سال تاسیس این سازمان باشد و در این خصوص مطالعه های راهبردی توسط تاسام انجام خواهد شد.

ایرنا/


آخرین اخبار آخرین اخبار