پیمایش پیمایش

 

محتوا محتوا

فرماندار یزد:

آمریکا همیشه دشمن شماره یک ایران است/فرمایشات رهبرمعظم انقلاب،چراغ راه مردم و مسئولان


ملت ایران همواره با حضور پررنگ خود نشان داند که تابع محض فرمایشات رهبرمعظم انقلاب و پیرو آرمان های انقلاب هستند بنابراین به نظر بنده همه مردم و مسئولان یک پارچه آمریکا را دشمن شماره یک خود می دانند .

فرماندار یزد در حاشیه راهپیمایی یوم الله 13 آبان به خبرنگار یزد امروز گفت: فرمایشات رهبرعالیقدرانقلاب همیشه و درهر زمان بر همه مردم و مسئولین  حجت است

محمود شاکری شمسی ادامه داد: بابررسی تاریخ این  مرزو بوم  درخواهیم یافت که نقش  آمریکائی ها در سنگ اندازی و طراحی و اجرای توطئه ها علیه ملت ایران نقش پررنگی است و اتفاقاتی نظیر کودتای 28 مرداد،لایحه  انجمن های ایالتی و ولایتی و طرح کاپیتالاسیون سند این ادعاست. 

شاکری اظهار داشت: در فرمایشات حضرت امام(ره) امریکا همیشه دشمن شماره یک ایران قلمداد شده و ایشان در دوران حیات مبارکشان همواره مسئولان نظام و مردم را برهوشیاری در برابر دسیسه های شیطان بزرگ توصیه کردند و امروز هم بر همه فرض است که فرمایشات حضرت آقا راچراغ راه خود قراردهند.

فرماندار یزد درخصوص علت هراس دشمن از شعار«مرگ برآمریکا» نیز گفت : ملت ایران همواره با حضور پررنگ خود نشان داند که تابع محض فرمایشات رهبرمعظم انقلاب و پیرو آرمان های انقلاب هستند بنابراین به نظر بنده همه مردم و مسئولان یک پارچه آمریکا را دشمن  شماره یک خود می دانند .

آخرین اخبار آخرین اخبار